FELIKS NETZ (1939-2015). PRO MEMORIA – „GÓRNY ŚLĄSK – ŚWIAT NAJMNIEJSZY”FELIKS NETZ (1939-2015). PRO MEMORIA

 
Wybitny poeta, prozaik, tłumacz, dramaturg radiowy, krytyk, publicysta, redaktor. Od roku 1955 aż do śmierci mieszkał w Katowicach. Pracował m.in. w Polskim Radiu Katowice, tygodnikach „Poglądy” i „Panorama” (redaktor naczelny), miesięczniku „Śląsk”.
 
Znawca, komentator i tłumacz dzieł wielkiego węgierskiego pisarza Sandora Maraiego. Wydał kilkadziesiąt książek, w ostatnich latach m.in. powieść „Dysharmonia caelestis”, eseje „Ćwiczenia z wygnania” i tomik poetycki „Krzyk sowy”. Za słuchowisko „Pokój z widokiem na wojnę polsko-jaruzelską” otrzymał nagrodę na sopockim festiwalu Dwa Teatry i wyróżnienie w konkursie Prix Italia.
 
Pokażemy film dokumentalny o Feliksie Netzu, zaprezentujemy fragmenty jego twórczości literackiej. Komentatorami będą jego przyjaciele, m.in. Krzysztof Karwat i prof. Marian Kisiel.