fbpx
 
ŁAP ZNIŻKI DO ROZRYWKI W DOPEŁNIACZU!


Zapraszamy do korzystania z promocji na bilety do Teatru Rozrywki.
Oto ZASADY PROMOCJI „Zniżka na bilety w Dopełniaczu!”:

1. Organizatorem promocji jest Teatr Rozrywki w Chorzowie przy partnerstwie Wydawnictwa Sonia Draga i Księgarni Dopełniacz (Chorzów, Rynek).
 
2. W ramach promocji można uzyskać obniżkę 20 zł od ceny biletu na spektakle Teatru Rozrywki.
 
3. Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie „Zakładki do książek” z kuponem rabatowym – Zakładkę otrzymać można przy okazji zakupów w Księgarni Dopełniacz.
 
4. Kupon może być wykorzystany jeden raz i daje prawo do jednej zniżki.
 
5. W ramach kupna biletów można uzyskać maksymalnie 20 zł obniżki ceny niezależnie od ilości kuponów oraz ilości kupowanych biletów.
 
6. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku spektakli własnych Teatru Rozrywki – obniżka nie dotyczy wydarzeń gościnnych, koncertu sylwestrowego oraz koncertu sylwestrowego na bis.
 
7. Promocja obowiązuje przy zakupach biletów w sekcji: parter, lożach prawej i lewej oraz na balkonie środkowym.
 
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 
9. Promocja dotyczy również biletów ulgowych.
 
10. Promocja przeprowadzona jest od dnia 17 września 2019 roku do odwołania.

11. Promocja obowiązuje jedynie przy zakupach w kasie Teatru Rozrywki.

12. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz.165z późn. zm.)

13. Udział w Promocji ma charakter dobrowolny.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w trakcie trwania promocji. W takim przypadku opublikuje on nowo obowiązujące warunki na stronie internetowej Teatru.

15. W przypadku zmian warunków promocji osobom, które wykorzystały już kupon nie przysługuje odwołanie ani rekompensata w myśl nowych warunków.

16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.