fbpx

Zapraszamy na 11. edycję projektu

Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli

- te warsztaty to moc - moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

 

Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.Ideą Szkoły Teatru dla Nauczycieli jest:

 • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
 • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.


Cele warsztatów:

 • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
 • kształtowanie gustów artystycznych;
 • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
 • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
 • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.

 Jeżeli zatem:

 • masz pasję
 • lubisz teatr
 • nie lubisz teatru
 • szukasz inspiracji
 • chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
 • chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
 • chcesz spotkać ciekawych ludzi
 • chcesz doświadczyć czegoś nowego
 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
 • myślisz o ….

 …każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w zajęciach Szkoły Teatru dla Nauczycieli.

Udział w warsztatach da szansę na poznanie różnorodnego języka teatru, przyczyni się do podjęcia własnych poszukiwań twórczych. Pozwoli również przygotować młodzież do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Zapraszamy!


Spotkania będą odbywać się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1,
Prowadzący: Magdalena Skorupa, Maciej Cierzniak i Bartosz Listwan.
Cykl obejmuje sześć spotkań:

·         24 stycznia 2023, g. 16:00-20:00
·         25 stycznia 2023, g. 16:00-20:00  
·         26 stycznia 2023, g. 16:00-20:00
·         27 stycznia 2023, g. 16:00-20:00
·         28 stycznia 2023, g. 9:00-14:00
·         29 stycznia 2023, g. 9:00-14:00

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie faksem lub pocztą wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.metis.pl
 • karta zgłoszenia przez Internet dostępna jest na stronie www.metis.pl        
 • dokonanie wpłaty na konto Teatru Rozrywki w Chorzowie: Bank Śląski/o Chorzów 37 1050 1243 1000 0010 0000 4497, z dopiskiem Szkoła Teatru dla Nauczycieli
 • wpłata w wysokości 350 zł w terminie do 15 stycznia 2023 roku
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 • zapoznanie się i akceptacja warunków funkcjonowania Teatru w reżimie sanitarnym 

Uwaga!
Liczba uczestników jest ograniczona. Grupa będzie liczyła 15 osób, co jest warunkiem odbycia się warsztatów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Prosimy o przynoszenie na zajęcia wygodnego ubrania i obuwia zastępczego.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Teatr Rozrywki  667 310 588 oraz ROM-E Metis  32/ 209 53 12

Na stronach internetowych www.metis.pl oraz www.teatr-rozrywki.pl i na facebooku / Szkoła Teatru