fbpxNeony, neony… Miasto nocą z cyklu „Górny Śląsk - świat najmniejszy”
spotkanie

Tym razem program dodatkowy, stanowiący uzupełnienie kilku pozostałych propozycji w ramach Nocy Teatrów Metropolii (zachęcamy do ich łączenia i współuczestnictwa).


Zwraca uwagę inna pora, inny dzień tygodnia i inne miejsce. O tradycji oryginalnego oświetlania śląskich miast – ze szczególnym uwzględnieniem Katowic i Chorzowa – krótko opowiemy tuż po zakończeniu musicalu „Koty”. Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja kilku dawnych neonów, niegdyś budzących zachwyt a nawet zazdrość mieszkańców innych miast i regionów. Na to, że Katowice wyjątkowo „błyszczą” i „świecą” zwrócił uwagę już w latach 30. XX wieku Ferdynand Goetel – ówczesny prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich, w słynnym reportażu drukowanym w międzywojennej prasie a potem nawet podręcznikach szkolnych. Ale my skupimy się na latach 60. i 70., wyznaczając też drogi ku przyszłości. W zdawałoby się wyłącznie siermiężnym PRL-u, prężnie działała państwowa firma „Reklama”, chętnie współpracująca z profesjonalnymi artystami plastykami i utalentowanymi dizajnerami (choć tak wtedy ich nie nazywano). W wielu miejscach obowiązywały restrykcyjne prawidła dotyczące kształtowania estetyki naszych miast i ich wizualnych „uzupełnień”. Do tych praktyk i zasad warto by powrócić w czasach wielkogabarytowych i szpecących reklam, zasłaniających walory przestrzenne i urbanistyczne śląska. Czy to się uda? Mówić o tym będą Miłosz i Michał Łankiewiczowie z katowickiej firmy „Neon-Irsa”. W roku 1989 założył ją ich nieżyjący już Ojciec, niegdyś wieloletni pracownik biura projektów wspomnianej „Reklamy”.


 Organizatorem Nocy Teatrów Metropolii jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia