fbpx

to projekt edukacyjny, który powstał we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach.

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości współczesnego teatru.

Ideą powołania do życia SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem oraz połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.Celem warsztatów jest:

• kształcenie otwartości komunikacyjnej;
• kształtowanie gustów artystycznych;
• nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej z krytycznym stosunkiem do sztuki;
• pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
• przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.

Jeżeli zatem:
• masz pasję
• lubisz teatr
• szukasz inspiracji
• chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
• chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
• chcesz spotkać ciekawych ludzi
• chcesz doświadczyć czegoś nowego
• chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
• myślisz o ….

to każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w warsztatach.

 

Miejsce: Mała Scena Teatru Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1

Czas: soboty, godz. 9:00 - 14:00 – cykl obejmuje pięć spotkań

Cena: 200 ZŁ

Zapisy: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
www.metis.pl: https://www.metis.pl/content/view/3160/1/


Warunki uczestnictwa w warsztatach:

  • przesłanie faksem lub pocztą wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: www.metis.pl
  • dokonanie wpłaty na konto Teatru Rozrywki w Chorzowie: Bank Śląski/o Chorzów
    37 1050 1243 1000 0010 0000 4497, 
    z dopiskiem Warsztaty Szkoły Teatru dla Nauczycieli, do 5 stycznia 2019 r.

 

Uwaga!
Liczba uczestników jest ograniczona. Grupa będzie liczyła 20 osób, co jest warunkiem odbycia się warsztatów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przyniesienie wygodnego ubrania i obuwia zastępczego.


SPOTKANIA WARSZTATOWE POPROWADZI Maciej Cierzniak – tancerz Teatru Rozrywki, choreograf, instruktor, muzyk, reżyser

oraz:

  • Daniel Cebula-Orynicz – specjalista od głosu, dykcji i śpiewu
  • Magdalena Skorupa – edukacja teatralna

Zapoznamy uczestników z różnymi konwencjami teatralnymi, różnymi sposobami myślenia o teatrze. Przedstawimy podstawowe zagadnienia związane ze sztuką teatru: Czym jest teatr? Jakimi środkami i formami operuje? Kim jest reżyser przedstawienia teatralnego? Jaką pełni rolę? Na czym polega sztuka reżyserii? Kim w teatrze jest widz? Będziemy także pracować nad tekstem, czyli czytaniem i interpretacją.

W części praktycznej zajmiemy się konstruowaniem przedstawienia teatralnego relacjami: człowiek – bohater spektaklu, konflikt – dialog. Uruchomimy ciało i emocje jako tworzywo spektaklu. Będziemy tworzyć i wypełniać przestrzeń poprzez scenografię i rekwizyt.

Wszystkie te działania podsumuje krótkie wystąpienie przed zaproszonymi gośćmi, widzami.Z A P R A S Z A M Y !

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Teatr Rozrywki  32/346 19 36  ROM-E Metis  32/209 53 12

www.teatr-rozrywki.pl l www.metis.pl l na facebooku: Szkoła Teatru