fbpx

11. edycja programu

Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli

- te warsztaty to moc - moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

 
Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.


Ideą SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest:
 • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
 • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.

 Cele warsztatów:

 • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
 • kształtowanie gustów artystycznych;
 • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
 • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
 • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.

 Jeżeli zatem:

 • masz pasję
 • lubisz teatr
 • nie lubisz teatru
 • szukasz inspiracji
 • chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
 • chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
 • chcesz spotkać ciekawych ludzi
 • chcesz doświadczyć czegoś nowego
 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
 • myślisz o ….

 …każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w zajęciach Szkoły Teatru dla Nauczycieli.

Udział w warsztatach da szansę na poznanie różnorodnego języka teatru, przyczyni się do podjęcia własnych poszukiwań twórczych. Pozwoli również przygotować młodzież do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Zapraszamy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania będą odbywać się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1, cykl obejmuje pięć spotkań:

 • 08.05. niedziela /9:00 – 14:00/
 • 15.05. niedziela /9:00 – 14:00/
 • 22.05. niedziela /9:00 – 14:00/
 • 29.05. niedziela /9:00 – 14:00/
 • 05.06. niedziela /9:00 – 14:00/

Zapisy: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach  www.metis.pl

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie faksem lub pocztą wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.metis.pl
 • Karta zgłoszenia przez Internet dostępna jest na stronie www.metis.pl
 • dokonanie wpłaty na konto Teatru Rozrywki w Chorzowie: Bank Śląski/o Chorzów 37 1050 1243 1000 0010 0000 4497, z dopiskiem: Szkoła Teatru dla Nauczycieli
 • wpłata w wysokości 350 zł w terminie do 30 kwietnia 2022 roku
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 • Zapoznanie się i akceptacja warunków funkcjonowania Teatru w reżimie sanitarnym 

 

Uwaga!
Liczba uczestników jest ograniczona. Grupa będzie liczyła 15 osób, co jest warunkiem odbycia się warsztatów.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Prosimy o przynoszenie na zajęcia wygodnego ubrania i obuwia zastępczego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program warsztatów:

Lekcja 1. To nasze pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego będziemy odkrywać moc relacji międzyludzkich, przeobrazimy nasze doświadczenia w tekst teatralny i wyrazimy go za pomocą zróżnicowanych środków artystycznych.

Lekcja 2. Będziemy pracować nad emisją głosu, artykulacją i sposobem podawania tekstów na scenie.

Lekcja 3. Podczas niej, skupimy się na języku teatralnym, mowie ciała, możliwościach i sposobach wyrazu. Zbadamy jak nasze predyspozycje osobiste mogą wpłynąć na przebieg procesu twórczego.

Lekcja 4. Będzie to prawdziwa przygoda na scenie. Zbierzemy wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i potencjał, by przystąpić do wspólnego tworzenia spektaklu.

Lekcja 5. Będzie próbą generalną do naszego przedstawienia, a także finałowym spotkaniem podsumowującym nasze wysiłki.

Warsztaty poprowadzą: Maciej Cierzniak, Magdalena Skorupa, Bartosz Listwan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Teatr Rozrywki  667 310 588 oraz ROM-E Metis  32/ 209 53 12

na stronach internetowych  www.metis.pl oraz www.teatr-rozrywki.pl i na facebooku

 

 Zapraszamy!