fbpx

WARSZTATY SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI
- te warsztaty to moc - moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

 
Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.


Ideą SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest:
 • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
 • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.

 Cele warsztatów:

 • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
 • kształtowanie gustów artystycznych;
 • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
 • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
 • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.

 Jeżeli zatem:

 • masz pasję
 • lubisz teatr
 • nie lubisz teatru
 • szukasz inspiracji
 • chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
 • chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
 • chcesz spotkać ciekawych ludzi
 • chcesz doświadczyć czegoś nowego
 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
 • myślisz o ….

 …każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w zajęciach Szkoły Teatru dla Nauczycieli.

Udział w warsztatach da szansę na poznanie różnorodnego języka teatru, przyczyni się do podjęcia własnych poszukiwań twórczych. Pozwoli również przygotować młodzież do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Zapraszamy!

Program warsztatów:

Lekcja 1. To nasze pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego będziemy odkrywać moc relacji międzyludzkich, przeobrazimy nasze doświadczenia w tekst teatralny i wyrazimy go za pomocą zróżnicowanych środków artystycznych.

Lekcja 2. Będziemy pracować nad emisją głosu, artykulacją i sposobem podawania tekstów na scenie.

Lekcja 3. Podczas niej, skupimy się na języku teatralnym, mowie ciała, możliwościach i sposobach wyrazu. Zbadamy, jak nasze predyspozycje osobiste, mogą wpłynąć na przebieg procesu twórczego.

Lekcja 4. Będzie to prawdziwa przygoda na scenie. Zbierzemy wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i potencjał, by przystąpić do wspólnego tworzenia spektaklu.

Lekcja 5. W zaaranżowanej scenerii: światłach i dekoracji będziemy mierzyć się w ostateczny sposób z teatralną materią na próbie generalnej.

Lekcja 6. Zaprezentujemy zaproszonym gościom efekty pracy warsztatowej. Podsumujemy wszystkie nasze wysiłki, celebrując wielki finał.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Teatr Rozrywki  667 310 588 oraz ROM-E Metis  32/ 209 53 12

na stronach internetowych www.metis.pl oraz www.teatr-rozrywki.pl i na Facebooku

Zapraszamy!