fbpx

JEZUS MARIA, UCHODŹCA

JEZUS MARIA, UCHODŹCA!
Living Space Theatre

Skupiając się na historii jednostki w spektaklu pokazujemy, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez względu na pochodzenie. Spektakl konfrontuje publiczność z problematyką strachu przed jakimkolwiek inaczej wyglądającym człowiekiem i mylnego utożsamiania mniejszości uchodźców z „terrorystami”. Interaktywna forma zakłada włączenie publiczności w akcję dramaturgiczną poprzez grę. Widowisko zostało zrealizowane w nowatorski sposób, dzięki połączeniu różnych środków ekspresji scenicznej oraz dialogu z publicznością. Dzięki atrakcyjnej formie scenicznej: połączeniu muzyki, tańca i teatru spektakl w przystępny sposób ukazuje odmienne tradycje kulturowe i odpowiada na ważne pytania w obecnym kryzysie migracyjnym.

Reżyseria: Grzegorz ŁABUDA, Jakub MARGOSIAK
Scenariusz: Jakub MARGOSIAK
Kostiumy: Magdalena SENDEK, Grzegorz ŁABUDA
Muzyka: Mateusz FILS
Światło: Jan SARATA

Występują:
Anna MIKUŁA,
Grzegorz ŁABUDA,
Jakub MARGOSIAK

czas trwania: 70 minut- - -
Living Space Theatre to teatr nomadyczny założony przez absolwentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W naszych pracach łączymy aktorstwo z ruchem i tańcem. Skupiamy się na pracy z ciałem i wyobraźnią, które są dla nas silnymi narzędziami w procesie twórczym. Naszym celem jest szerzenie sztuki teatru w skali lokalnej i międzynarodowej. Living Space Theatre istnieje od 2016 roku i współpracowało z artystami i instytucjami z Polski, USA, Chin, Południowej Korei, Japonii, Belgii, Holandii, Bułgarii i Armenii (organizując warsztaty twórcze skupione wokół sztuki teatru i tańca oraz prezentując spektakle). Nasze przedstawienia były wystawiane w kraju i za granicą podczas festiwali i innych wydarzeń.