fbpx

LENA MINKACZ korepetytor

Absolwentka Donieckiej Akademii Muzycznej (Konserwatorium), Wydział Fortepianu Solistycznego. Posiada trzy kwalifikacje: solista-pianista, solista zespołu kameralnego i akompaniator, pedagog.
 
Przez 15 lat pracowała w Konserwatorium w Doniecku jako akompaniator. W 1983 roku w Użgorodzie (Ukraina) zdobyła wyróżnienie za akompaniament w konkursie dla solistów grających na instrumentach ludowych.
 
Od 1997 roku – czyli od przyjazdu do Polski – pracuje w Teatrze Rozrywki jako akompaniator, przygotowując aktorów do ich muzycznych partii. Gra również na pianinie i keyboardzie w orkiestrze Teatru. Przed spektaklami, w foyer Teatru, tworzy tzw. oprawę muzyczną (fortepian). Akompaniuje Alonie Szostak w recitalu Człowieczy los. Towarzyszy również wielu śląskim artystom jako pianistka podczas ich recitali.