fbpx

MAREK MYSZKOWSKI naczelny inżynier - pełnomocnik dyrektora

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego. Magister inżynier elektroenergetyk.
Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Uzyskał kwalifikacje naukowo pedagogiczne na Politechnice Częstochowskiej – Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych.

W latach 2011-2013 był Inżynierem utrzymania obiektu w Teatrze Rozrywki. Od lutego 2013 r. pełnił obowiązki Zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki, a od września 2013 r. był Zastępcą dyrektora.
Od 1 października 2018 r. pracuje jako Naczelny inżynier Teatru Rozrywki.
Od 5 czerwca 2019 r. do 24.06.2019 r. pełnił obowiązki dyrektora Teatru Rozrywki.
A od 20.04.2022 roku jest Pełnomocnikiem dyrektora Teatru Rozrywki.Foto: Artur Wacławek