fbpx

MAREK MYSZKOWSKI zastępca dyrektora

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego. Magister inżynier elektroenergetyk.
Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Uzyskał kwalifikacje naukowo pedagogiczne na Politechnice Częstochowskiej – Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych.

W latach 2011-2013 był Inżynierem utrzymania obiektu w Teatrze Rozrywki. Od lutego 2013 r. pełnił obowiązki Zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki, a od września 2013 r. był Zastępcą dyrektora.
Od 1 października 2018 r. pracował jako Naczelny inżynier Teatru Rozrywki.
Od 5 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora Teatru Rozrywki.
W okresie 20 kwietnia 2022 do 30 października 2023 roku był Pełnomocnikiem dyrektora Teatru Rozrywki a od 1 listopada 2023 roku ponownie pełni funkcję zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki.Foto: Artur Wacławek