fbpx

MAGDALENA SKORUPA kierownik literacki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Studiowała na kierunkach: „kulturoznawstwo” oraz „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. W roku 2014 zdobyła kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli. W 2015 roku zdobyła kwalifikacje instruktora teatralnego. W 2017 roku uczestniczyła w warsztatach poszerzających kompetencje pedagoga teatru. A w 2019 roku zdobyła tytuł „Pedagoga Teatru”, po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku „Pedagogika Teatru” na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Podczas wcześniejszej edukacji w Policealnym Studium Reklamy, gdzie brała udział w zajęciach z rysunku, malarstwa czy prac technicznych, rozwijała wyobraźnię plastyczną. Zajmowała się również projektowaniem graficznym i wykonywaniem form przestrzennych różnymi technikami, przy użyciu różnorodnych materiałów.
 
W latach 1999-2001  była działaczem i animatorem kultury w Osiedlowym Domu Kultury „Muza” w Rudzie Śląskiej. Od tej pory jest nierozerwalnie związana z kulturą, sztuką i edukacją. Od 2009 roku pracuje w Teatrze Rozrywki, koordynując projekty edukacyjne, w ramach których współpracuje z nauczycielami oraz z młodzieżą.
 
Jest czynnie zaangażowana w unikatowy projekt Teatru Rozrywki „Szkoła Teatru”. W ramach projektu nawiązuje współpracę ze szkołami i nauczycielami z całego regionu. Corocznie na lekcje teatralne przychodzi około tysiąca młodych osób, które potem chętniej i coraz liczniej angażują się w kulturę. Wspiera również środowiska szkolne działaniami wolontariackimi, prowadząc warsztaty w szkołach, zasiadając w Jury przy okazji szkolnych przeglądów teatralnych, wspierając działania kółek zainteresowań w domach kultury.
 
Koordynuje oraz współtworzy „Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli”, podczas których wdraża autorskie programy edukacyjno-warsztatowe z zakresu integracji, pracy w grupie, adaptacji i pisania tekstów.
 
Od 2012 roku jest także koordynatorem projektu „Obserwatorium Artystyczne Entrée”, skierowanego do artystów niezależnych.  W ramach obserwatorium nawiązuje kontakty z twórcami, którzy dostają możliwość zaprezentowania się na scenie Teatru Rozrywki, a także pomaga im we wszelkich działaniach w trakcie rezydencji.
 
Jest także współautorką zeszytów metodycznych do spektakli „Rękopis znaleziony w Saragossie” i „Niedziela w parku z Georgem”. Pisze krótkie teksty o teatrze do książeczek repertuarowych Teatru Rozrywki oraz okazyjnie artykuły do lokalnej prasy. 

Od 1 stycznia 2021 r. jest kierownikiem literackim Teatru Rozrywki.

Foto: Artur Wacławek