OBSADA DZIECIĘCA

MARTYNA ZIĘBA

Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu. Dwa lata przed rozpoczęciem szkoły uczestniczyła w zajęciach ogniska baletowego w tej samej szkole. Już w przedszkolu brała udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich oraz przedstawieniach. Pobiera indywidualne lekcje gry na pianinie oraz bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych chóru oraz gry na flecie prostym. Co roku występuje na deskach Opery Śląskiej w koncertach końcoworocznych Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Największą pasją Martynki jest oczywiście taniec, muzyka i śpiew. Interesuje również się aktorstwem, bardzo lubi rysować, pisać opowiadania oraz organizować teatrzyki dla rodziny.
Osiągnięcia:
II Miejsce w konkursie „Kolędy i Pastorałki” w Bytomskim Centrum Kultury (2015),
II miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej, organizowanym przez Gimnazjum nr 5 w
Bytomiu (2014)
II miejsce w konkursie recytatorskim „Wiersze Jana Brzechwy”
I miejsce w konkursie plastycznym.

W Teatrze Rozrywki występuje jako jedna z uczennic szkoły baletowej w musicalu Billy Elliot E. Johna i L. Halla.