fbpx

MIŁOSZ KORPOL - dyrygent (gościnnie)

Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. W 2018 roku ukończył ją z wyróżnieniem w klasie fortepianu mgr Joanny Wójcik. W 2016 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od października 2018 roku jest studentem dyrygentury symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dr hab. prof. AM Szymona Bywalca.

Obecnie jest studentem 5 roku dyrygentury w katowickiej Alma Mater, a w lipcu 2022 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Śląskim broniąc pracy pt. Muzyka klasyczna w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dwukrotnie otrzymał stypendium Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych studentów.

Jako dyrygent miał okazję współpracować i koncertować z takimi zespołami jak: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Współpracuje również jako dyrygent z Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej.

Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Massimiliano Caldiego, Mieczysława Gawrońskiego, Zbigniewa Gracę, Jerzego Salwarowskiego czy Tomasza Tokarczyka. Był także uczestnikiem warsztatów dla krytyków i prelegentów organizowanych przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z którą od minionego sezonu artystycznego współpracuje jako prelegent. 

Jest czynnym uczestnikiem wielu konferencji i sesji naukowych takich jak: IX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Neofonia Poznań 2020, czy
I Interdyscyplinarna Konferencja Studencka Katowice 2022.

W Teatrze Rozrywki dyryguje orkiestrą w musicalu Zakonnica w przebraniu A. Menkena.


Foto: Izabela Bajda