fbpx

Samorząd Województwa Śląskiego, dostrzegając w obliczu niżu demograficznego potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny, przygotował projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
 
Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.
 
Aby go osiągnąć, prowadzone będą następujące działania:
  • promowanie rodziny, w tym wielodzietnej, jako naturalnego środowiska rozwoju,
  • wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej rodzin,
  • wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,
  • wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  • diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin w województwie śląskim
  • wspieranie dostępu rodzin do usług.
Ułatwiając rodzinom dostęp do usług, przygotowano katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień – tutaj…
 
Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej pliku pdf do pobrania: Projekt "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".
 
TEATR ROZRYWKI jest jednym z partnerów projektu. Oferujemy 50% zniżki na spektakle własne Teatru (bez spektakli impresaryjnych i Koncertu Sylwestrowego oraz premier). Warto pamiętać, że liczba miejsc ograniczona jest do dziesięciu, obowiązuje więc wcześniejsza rezerwacja miejsc. Można jej dokonać telefonicznie lub mailowo: dane teleadresowe znajdą Państwo tutaj…
 
ZAPRASZAMY!