fbpx


Przyjaciele Teatru Rozrywki,

Po 7 latach, 87 spektaklach i prawie 30 000 widzów pożegnaliśmy Dr Fryderyka Frankensteina i jego Kreaturę. Chcemy, aby cząstka transylwańskiego świata zagościła w Państwa biurach, salonach, przestrzeniach wystawienniczych lub prywatnych kolekcjach. Dzięki Państwa wpłatom będziemy mogli tworzyć kolejne spektakle pełne humoru, zabawy i refleksji.

Nabywając w drodze licytacji jeden pakietów właściciel otrzymuje tytuł mecenasa, a nazwa firmy lub osoby fizycznej pojawi się w naszych materiałach drukowanych na kolejny sezon, w foyer teatru na ścianie mecenasów oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. W trakcie całego sezonu teatralnego będziecie Państwo mogli posługiwać się tytułem MECENASA TEATRU ROZRYWKI.

PAKIET 1 Ściana auli wykładowej

PAKIET 2 Ściana biblioteki z ruchomym regałem

PAKIET 3 Ściana zamku zewnętrzna z drzwiami

PAKIET 4 Ściana z laboratorium

PAKIET 5 Ściany domków / Rynek miasta

PAKIET 6 Chata pustelnika

PAKIET 7 Litery M i F z żarówkami

PAKIET 8 Atrapa statku z pomostem

PAKIET 9 Stół do zamiany ciał

Wyłonieni nabywcy przedmiotowego mienia, po uiszczeniu ceny zakupu oraz przed ich protokolarnym wydaniem, zobowiązani są do podpisania oświadczenia w brzmieniu: “Niniejszym oświadczam, iż nabyte składniki mienia nie będą przeze mnie wykorzystywane do działalności komercyjnej rozumianej jako wykorzystanie w produkcji teatralnej, scenicznej, widowiskowej lub audiowizualnej, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej na rzecz Teatru Rozrywki”.