fbpx


Miejsce:

Trasa wycieczki będzie wiodła kulisami Teatru Rozrywki w Chorzowie.

W czasie zwiedzania zobaczymy miejsca, pomieszczenia i zbiory, do których na co dzień osoby z zewnątrz nie mają dostępu: magazyn kostiumów i „pokój kostiumów zastrzeżonych”, w którym zgromadzone są stroje nie podlegające żadnym przeróbkom ze względu na historyczną wartość teatralną, rekwizytornia, aktorskie garderoby. Świetną atrakcja będą okazje rozmowy z osobami wykonującymi niecodzienne profesje: kostiumografem, grafikiem, scenografem, mistrzem pracowni krawieckiej, inspicjentem, fotografem teatralnym i charakteryzatorem. Będzie też możliwość wziąć do ręki profesjonalny scenariusz z rozpisanymi scenami i zapiskami reżysera, zobaczyć peruki aktorów. Na ochotnikach spośród uczestników wycieczki zostaną wykonane profesjonalne charakteryzacje do przedstawień. Pokaz charakteryzacji będzie połączony z użyciem rekwizytów, barwną opowieścią charakteryzatora o tym, jakich używa technik i preparatów, by osiągnąć efekt spektakularnej metamorfozy.

Termin:

1 lipca 2023 r.Godziny startu mikrowypraw (grupy max. 20 osób):

- 10:00

- 11:30

- 13:00

Trasa:

Magazyny kostiumów, „pokój kostiumów zastrzeżonych”, kulisy Dużej Sceny Teatru Rozrywki z tzw. kieszeniami przy scenie, w których znajdują się elementy dużych scenografii, pokój inspicjenta, kulisy Małej Sceny Teatru Rozrywki, pracownia krawiecka i kostiumograficzna, rekwizytornia, magazyn scenografii, garderoby aktorskie i charakteryzatornia. Uczestnicy wycieczki na każdym jej etapie spotkają się kolejno z kostiumografem, scenografem, mistrzem pracowni krawieckiej, inspicjentem, charakteryzatorem. 

Miejsce startu:

Foyer Teatru Rozrywki 

Rezerwacje:

Zapisy na wycieczkę pod numerem telefonu: 32 4165220, w godz. 9-15 (od poniedziałku do piątku).

1 i 2 lipca 2023 r. wszyscy uczestnicy święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogli jeździć za darmo komunikacją miejską. Bilet upoważnia do bezpłatnego przejazdu autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM. Szczegóły na stronie: https://kierunekgzm.pl/bezplatny-transport/