fbpx


Teatr Rozrywki w Chorzowie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: kierownik/kierowniczka chóru


Do obowiązków kierownika/kierowniczki  chóru należeć będzie:
 • opracowanie części wokalnej dzieła zgodnie z ustaleniami inscenizacyjnymi dokonanymi wspólnie z kierownikiem muzycznym, reżyserem, dyrygentem, choreografem i kierownikiem sekcji akustycznej;
 • opracowanie wspólnie z kierownikiem muzycznym, reżyserem, dyrygentem, choreografem, kierownikiem działu koordynacji pracy artystycznej i producentem spektakli harmonogramu prac przy przygotowaniu i realizacji poszczególnych faz przygotowania dzieła;
 • przygotowanie materiałów dla korepetytorów poszczególnych głosów;
 • opracowanie materiałów dla poszczególnych solistów i głosów w zespole wokalnym;
 • omówienie dzieła z korepetytorami przed przystąpieniem do lekcji prób;
 • zgłaszanie kierownikowi muzycznemu koniecznych prób do przygotowywanego dzieła celem umieszczenia ich w planie zajęć;
 • nadzorowanie i kontrola prowadzonych przez korepetytorów i pedagogów lekcji prób z solistami oraz zespołem chóru;
 • prowadzenie prób z solistami i zespołem chóru;
 • przygotowanie solistów w wypadkach nagłych zastępstw, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem wokalnym dzieła lub programu;
 • prawidłowe zorganizowanie i koordynację pracy przygotowania dzieła w celu uzyskania jak najlepszych wyników artystycznych;
 • nadzór, kontrola i analiza przebiegu oraz wyników prac w poszczególnych grupach zespołu artystycznego, na poszczególnych etapach przygotowania muzycznego widowiska, zgodnego z założeniami inscenizacyjnymi wykonania wokalnego na wszystkich przedstawieniach w czasie eksploatacji dzieła;
 • odpowiedzialność za pracę wykonywaną zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wymagania:
 • ukończone studia (min. licencjat) na kierunku/specjalności związanej ze śpiewem, emisją głosu, dyrygenturą;
 • dyspozycyjność;
 • znajomość środowiska muzyki klasycznej oraz rozrywkowej;
 • znajomość literatury musicalowej i specyfiki śpiewu musicalowego;
 • znajomość harmonii klasycznej i jazzowej;
 • doskonała znajomość warsztatu wokalnego;
 • mile widziana umiejętność gry na fortepianie (z nut oraz z funkcji);
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
 • znajomość specyfiki pracy w zespole;
 • zdolności przywódcze – zarządzanie zespołem;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność kierowania zespołem w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • atrakcyjne warunki pracy;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ścisłą współpracę z kierownictwem instytucji w realizowaniu jej programu artystycznego;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w dokumentach tych zawarte są dane osobowe w szerszym zakresie niż ten, wynikający z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wizerunek oraz szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Rozrywki przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do sekretariatu teatru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Termin składania ofert: 31 lipca 2023 r.