fbpx

JULIUSZ CEZARWilliam Shakespeare
Juliusz Cezar
w przekładzie Stanisława Barańczaka

spektakl gościnny

Główna nagroda (Złoty Yorick) w konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira w sezonie 2015/2016 podczas 20. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

Polityczny spisek, zabójstwo dyktatora, wojna domowa – sięgając po historię zamachu na rzymskiego dyktatora Juliusza Cezara i opisując konsekwencje tego wydarzenia, Shakespeare opowiadał o grożącej Anglii wojnie domowej i społeczeństwie skazanym na katastrofę.

Spektakl Barbary Wysockiej to obraz współczesnej rzeczywistości politycznej, tworzonej przez bezwzględnych polityków żądnych władzy, lecz nieprzygotowanych do jej odpowiedzialnego sprawowania, a także obraz obywateli, zakładników politycznego przewrotu, którymi łatwo manipulować za pomocą spreparowanych argumentów i rozdawnictwa publicznych pieniędzy. To wizja polityki, gdzie podstawowym paliwem jest trup władcy, nad którym wypowiada się słowa takie jak Wolność, Honor, Ojczyzna - tak długo, aż zmienią się w złowieszczo brzmiący polityczny frazes.

Barbara Wysocka to uznana (również za granicą) aktorka oraz reżyserka teatralna i operowa. Jest niedawną laureatką głównej nagrody aktorskiej za rolę Idalii w Fantazym Michała Zadary, w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Współtworzy grupę artystyczną CENTRALA.

 

reżyseria - Barbara Wysocka
dramaturgia - Tomasz Śpiewak
scenografia - Barbara Hanicka
kostiumy - Julia Kornacka
reżyseria światła - Artur Sienicki

- - -
SZANOWNI WIDZOWIE! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

19. WAKACYJNEGO PRZEGLĄDU PRZEDSTAWIEŃ:

REGULAMIN UCZESTNICTWA w spektaklu obowiązujący w dniach 2/3/4.08.2017 r. podczas
19. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień 
na terenie Teatru Rozrywki w Chorzowie
  1.      Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w spektaklach wystawianych w Teatrze Rozrywki („Organizator") w ramach 19. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień  oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem spektaklu.

1.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma „REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE ROZRYWKI W Chorzowie" publikowany pod internetowym adresem: http://www.teatr-rozrywki.pl/bilety/zasady-rezerwacji-i-sprzedazy-biletow.html

  1.      Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu spektaklu

2.1 Do obowiązków Organizatora spektaklu należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren Teatru w celu uczestnictwa w tej spektaklu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego spektaklu i jego niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania spektaklu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz zapisami Regulaminu Rezerwacji (...) przywołanego w pkt. 1.2

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program spektaklu z ważnych przyczyn, tj. np. ogłoszenia żałoby narodowej, niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie się spektaklu, choroby, niedyspozycji lub innych pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnych przyczyn uniemożliwiających występ wykonawcy oraz w przypadku, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu spektaklu. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty lub zmiany wykonawcy, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem spektaklu za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

2.4 Zasady zwrotu biletu reguluje Regulamin Rezerwacji (...) przywołany w pkt. 1.2.

  1.      Bezpieczeństwo spektaklu

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren spektaklu i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik spektaklu zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren spektaklu posiadaczom biletów, po uprzednim sprawdzeniu ich rzeczy, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić miejsce uczestnika na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w spektaklu za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

e) Zabronić uczestnikom spektaklu wnoszenia tub głośnomówiących, flag, transparentów, banerów i innych przedmiotów służących propagacji haseł i okrzyków.

3.2 Wnoszenie na teren spektaklu i korzystanie w trakcie spektaklu z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie.

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren spektaklu plecaków, toreb i korzystanie w trakcie spektaklu ze wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

  1.      Postanowienia dodatkowe

4.1 Organizator informuje, iż spektakl  przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych i przemocy, a także tematyki religijnej, które pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne. Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej. W spektaklu wykorzystywane są głośna muzyka i efekt stroboskopowy (światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

4.2 Oficjalne programy będę sprzedawane wyłącznie na terenie teatru przed spektaklem.

4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na spektakl, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na spektakl, czy w jego trakcie.

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.5 Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Teatru.

4.6 Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, sektory oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji światła i dźwięku, pomieszczenia techniczne i administracyjne Teatru Rozrywki.

- - -

 
 premiera - 23 stycznia 2016
 czas trwania - 115 min. (bez przerwy)
 


RECENZJE
  • Juliusz Cezar (…) trzyma rytm i wciąga. To mocna rzecz o uwodzeniu tłumów, o strachu przed autorytaryzmem i nieudolności formułowanych przeciw niemu recept. (…) Najmocniejsze momenty spektaklu to aktorskie interwencje Wysockiej. Wkracza na scenę, by wcielić się w nieobecnego wcześniej przyjaciela Cezara Marka Antoniusza. U Szekspira to polityk przewyższający otoczenie o trzy klasy.  (Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza – Stołeczna, nr 19, 25.01.2016)
  • Fantastycznym kontrapunktem są piosenki polskiego rocka lat 80. (…) Wpisują się też w polityczny teatr Barbary Wysockiej, który na szczęście zwykle wystrzega się łatwizny. (…) Ważne jest dla niej to, co ponadczasowe. Obnażanie mechanizmów polityki manipulacji na społeczeństwach, mamienia tłumów, obietnic bez pokrycia w zamian za kolejne zaszczyty. To się nie kończy i nie zmienia - mówi warszawski Juliusz Cezar. Mocne przesłanie fascynującego przedstawienia. (Jacek Wakar, Trybuna kłamców, Dziennik. Gazeta Prawna, nr 19, 29.01.2016)